Šepet savinjskih krošenj - SEVIQC BREŽICE SAVINJA


Projekt za razvoj podeželjaObmočje Zgornje Savinjske doline je tradicionalno podeželsko območje, ki z oddaljenostjo od urbanih središč tudi na kulturnem področju čuti primanjkljaj v smislu pestrosti ponudbe. Območje se želi vključiti v različne turistične destinacije – s predlaganim projektom pa bi območje priključili mednarodno prepoznavni kulturni destinaciji območju festivala SEVIQC BREŽICE na način oblikovanja akcijske skupine festivalskih animatorjev in promotorjev.

Festivali so za razvoj lokalnega okolja zelo pomembni. Predlagani projekt predstavlja umestitev enega najuglednejših evropskih programov v naše okolje in njegovo nadgradnjo z vpetostjo lokalnega prebivalstva v izvedbo ter ponuja vključenost okolja v širšo mrežo.

S projektom želimo izboljšati duhovno in materialno kakovost življenja, prispevati k celovitemu razvoju podeželja in turistični prepoznavnosti območja LAS."

 • Koncert mašnih spevov 22.8.2010
 • Vabilo na koncert, 22. avgusta 2010
 • Plakat za koncert 22. avgusta 2010
 • Vabilo na koncert in delavnice, 10. julija 2010
 • Plakat za koncert 10. julija 2010
 • Flajer
 • Poročilo: delavnice 10. julij
 • Poročilo: okrogla miza 26. julij
 • Um.zgod.ogled katedrale
 • Organizacijska povezava koncerta z lokalnim okoljem
 • Fotografije
 • Program gallus predstavitev
 • Program delavnic


EU Copyright | Obcina