Kje se nahajamo


Stavba občine Gornji Grad se nahaja v centru Gornjega Grada, na naslovu Attemsov trg 3. Stavbo si delimo z Domom kulture Gornji Grad in z Zgornjesavinjsko kmetijsko zadrugo Mozirje.

Občinska uprava ima svoje prostore v drugem nadstropju občinske zgradbe, kjer je pisarna župana, direktorice občinske uprave, glavna pisarna, računovodstvo in pisarna za družbene dejavnosti ter okolje in prostor.