Kje smo


LEGA:
Področje občine Gornji Grad sestavljajo Nova Štifta z zaselki Tirosek in Šmiklavž in Zgornji Dol, Gornji Grad z zaselki Rore, Šokat in Tajna in z naselji Lenart, Florjan in Dol in Bočna z zaselki Kropa, Čeplje, Slatina, Podhom, Otok in Delce, ki ležijo ob reki Dreti, ki se v Nazarjah izliva v Savinjo – zato to področje spada v Zgornjo Savinjsko dolino.