Komunalni odpadki


Nalogo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Gornji Grad smo v letu 2010, ob zaprtju odlagališča Podhom, podelili koncesionarju, izbranem na javnem razpisu, to je podjetju PUP Saubermacher, d.o.o. Velenje. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki pa lahko največ naredimo občani sami in sicer z ločenim zbiranjem embalaže (papir, steklo, kovina, plastika) ter kompostiranjem. Tako zmanjšujemo količine odpadkov v črnih zabojnikih, katerih strošek je najvišji.  Če odpadke ločujemo, lahko iz biorazgradljivih kuhinjskih in vrtnih odpadkov pridelamo zelo koristno organsko gnojilo - kompost. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom  od 1. 7. 2011 dalje izrecno prepoveduje mešanje bioloških odpadkov z ostalimi  komunalnimi odpadki. Povzročitelj odpadkov je dolžan prednostno poskrbeti za hišno kompostiranje bioloških odpadkov. Po sprejetih občinskih odlokih so povzročitelji bioloških odpadkov v blokovni gradnji dolžni imeti rjav zabojnik. Za vsa ostala gospodinjstva v individualnih hišah se predvideva lastno kompostiranje v hišnem kompostniku. Napovedujejo, da bo državna uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki doživela spremembe. Pričakujemo lahko, da bodo njena določila strožja, poostren bo tudi nadzor s strani komunalne inšpekcije. Zavedati se moramo, da so spremembe nujno potrebne, da vse, kar bomo uvajali, počnemo z enim samim namenom -  čim bolje skrbeti za naše okolje, da bo to zdravo, varno in lepo urejeno.  Verjamemo, da si vsi želimo živeti v kakovostnem bivalnem okolju, prijaznem človeku in naravi, da si vsi želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ohraniti vire energije in pitne vode tudi za naslednje generacije. Želeti in hoteti pa ni dovolj. Na vrsti je ukrepanje. Prvi korak na poti do naših skupnih ciljev se začne v naših domovih, v naših glavah. Če bomo pripravljeni na sodelovanje, na drobne spremembe naših vsakodnevnih navad, lahko naredimo ogromno. Pravzaprav vse.
Navodila za gospodinjstva in ostale informacije so  objavljene na spletni strani PUPSaubermacher d.o.o. (http://www.pup-saubermacher.si/) in na tej spletni strani, kjer jih bomo dopolnjevali:   
 

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011