Krajevne skupnosti


KRAJEVNA SKUPNOST Gornji Grad

Predsednik: 
Sedež društva: 
Kontaktna tel. številka: 
Elektronski naslov društva: 

 

KRAJEVNA SKUPNOST Bočna

Predsednik: Jure PURNAT
Sedež društva: Bočna 53, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 040 843 513
Elektronski naslov društva: jure.purnat@gmail.com

 

KRAJEVNA SKUPNOST Nova Štifta

Predsednik: Barbara OSOLNIK KOŠAR
Sedež društva: Tirosek 21, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 758 854
Elektronski naslov društva: barosol@gmail.com