Kulturna društva


KULTURNO DRUŠTVO Bočna

Predsednik: Anita UGOVŠEK
Bočna 64, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 040 169 460
E-mail: kd.bocna@gmail.com
Preberi več...

KULTURNO DRUŠTVO ČAR

Predsednik: Klementina BELAJ
Šmiklavž 23, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 051/ 232 985
E-mail: klementina6@siol.net
E-mail: ansambel.car@siol.net
Spletna stran: http://ansambel-car.com/
FB stran: https://www.facebook.com/ansambel.car

Plakat

KULTURNO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Tatjana BEZOVŠEK
Attemsov trg 3, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 041 / 263 459 (Nevenka Osovniker)
E-mail: kulturno.drustvo.gornji.grad@siol.net
Spletna stran: www.kdgg.si

Preberi več...

KULTURNO DRUŠTVO Lojze Savinšek Nova Štifta

Predsednik: Franci UGOVŠEK
Šmiklavž 3, 3342 GORNJI GRAD
Tel. 031 741 110
E-mail: ugovsek@gmail.com

Preberi več...

KULTURNO DRUŠTVO "PUŠELJC"

Predsednik: Betka ROČNIK
Podhom 6, 3342 Gornji Grad
GSM: 031 792 396
E-mail: betka.rocnik@gmail.com
Spletna stran: www.puseljc.tk

SLAP - kulturno društvo Zgornje savinjskih amaterskih Literarnih ustvarjalcev

Zastopnik: Stanko GAŠPARIČ
Delce 10, 3341 ŠMARTNO OB DRETI
Tel. 031 674 971 (Albina Rajter)
E-mail: albina.rajter@gmail.com