Ljubljanska banka


Bankomat (Nova Ljubljanska banka)
Gornji Grad
Attemsov trg 8
3342 Gornji Grad