Mnenja občanov

Na spletni strani občine je bila na pobudo Občinskega sveta Občine Gornji Grad odprta rubrika »Mnenja občanov« z namenom, da občani sodelujete s svojimi predlogi, diskusijami in pripombami. Ker iz mnenj tekom celega leta 2011 nismo pridobili predlogov, ki bi jih lahko uporabili pri ustvarjanju razvojnega programa občine, se rubrika ukinja.

Odgovore na mnoga vprašanja (glede razvojnih projektov občine, investicij ipd.) lahko dobite tudi iz zapisnikov in gradiv občinskega sveta, zato priporočamo obisk spletne strani "Občina – Občinski svet".

Želimo si tvornega sodelovanja z občani, zato bomo še nadalje zagotavljali informacije strankam. Občinska uprava posluje v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju, ki med drugim določa, da stranka poda svoje pripombe pisno, ustno ali po elektronski pošti. Organ mora odgovarjati tudi na prejete dopise v elektronski obliki, zato se lahko obrnete na nas preko "kontaktne strani".

Občina Gornji GradEU Copyright | Novica