ODLOČBA

ODLOČBA o spremembi odločbe o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom.

odločba 1
odločba 2



EU Copyright | Novica