Osnovna šola POŠ Bočna

PODRUŽNIČNA ŠOLA BOČNA
Bočna 53
3342 GORNJI  GRAD

 
Tel. šola: 03 5845 118

Tel. vrtec : 03 5845 119

Na POŠ Bočna so se prenovitvena dela zaključila v letu 2003, ko se je v njenih prostorih, po več kot 20 letih, znova pričel pouk. Na POŠ sta tam dva šolska kombinirana oddelka in en in pol oddelek vrtca. Prostorski pogoji in oprema so povsem novi in ustrezni za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.EU Copyright | Obcina