Ostala društva


ČEBELARSKO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Janez FALE
Sedež društva: Novo naselje 48, 3342 GORNJI GRAD
Kontaktna tel. številka: 031 540 871
Elektronski naslov društva: janez.fale55@gmail.com
Spletna stran društva: www.cebelarska-druzina.blogspot.com
Čebelarski praznik 2012
Preberi več...

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV Gornji Grad

Predsednik: Marko JELŠNIK
Sedež društva: Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 031 894 718 (Jože Gomboc)
Elektronski naslov društva: mjelsnik@siol.net
Spletna stran društva:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Bočna

Predsednik: Danijel VERŠNIK
Sedež društva: Bočna 53, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 051 387 619
Elektronski naslov društva: upokojenci.bocna@gmail.com 
Spletna stran društva:
Preberi več...

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Gornji Grad

Predsednik: Toni Rifelj
Sedež društva: Attemsov trg 23, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: predsednik: 041 653 259, tajnik: 031 287 440
Elektronski naslov društva: du.gornjigrad@gmail.com
Spletna stran društva: www.d-u.si
Preberi več...
Program dela 2012-2016
Zgodovina društva upokojencev

GOBARSKO DRUŠTVO AJDOVEC Gornji Grad

Predsednik: Ivan FALE
Sedež društva: Spodnji trg 17, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 693 464 (Franc Pustoslemšek)
Elektronski naslov društva: elektrodent@siol.net
Spletna stran društva:

ZBU NOV Gornji Grad

Predsednik: Stanislav ROJTEN
Sedež društva: Spodnji trg 7, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 031 717 421
Elektronski naslov društva:
Spletna stran društva:
Preberi več...

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Bočna

Predsednik: Ludvik MIKLAVC
Sedež društva: Bočna 63, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 031 325 593
Elektronski naslov društva: miklavc.ludvik@siol.net
Spletna stran društva:
Osnovni podatki društva

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Drago FALE
Sedež društva: Tlaka 31, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 783 620
Elektronski naslov društva: darja.fale@amis.net
Spletna stran društva:
Preberi več...

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Nova Štifta

Predsednik: Branko STENŠAK
Sedež društva: Šmiklavž 5, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 354 587
Elektronski naslov društva: branko.stensak@gmail.com
Spletna stran društva: www.pgdns.info

RDEČI KRIŽ Slovenije - Krajevna organizacija Gornji Grad

Predsednik: Nikoleta RIFELJ
Sedež društva: Na trgu 20, 3330 Mozirje
Kontaktna tel. številka: 051 363 931
Elektronski naslov društva: mozirje.ozrk@ozrks.si
Spletna stran društva:

TABORNIŠKO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Matej ZUPANC
Sedež društva: Attemsov trg 4, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 381 590
Elektronski naslov društva:
Spletna stran društva:

TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI

Jezikovno društvo barve jezika

Odgovorna oseba: Tomo Kadilnik
Naslov: Otok 15A, Bočna, 3342 Gornji Grad
Tel.: 031 793 430
E-naslov: tomo.kadilnik@gmail.com
Spletno mesto: www.barvejezika.org/therapy/html/

TURISTIČNO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Iztok KOLENC
Sedež društva: Attemsov trg 30, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 070 397 979
Elektronski naslov društva: td.gornjigrad@siol.net
Spletna stran društva: http://tdgornjigrad.com/
Koledar prireditev...
Preberi več...
Čebelarski praznik 2009
Čebelarski praznik 2010
Čebelarski praznik 2011

ZDRUŽENJE BORCEV NOB ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE, krajevni odbor Bočna

Predsednik: Ivan ROP
Sedež društva: Bočna 111, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 793 520
Elektronski naslov društva:
Spletna stran društva:
Preberi več...

ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ OTROK, MLADOSTNIKOV IN STAREJŠIH

Predsednik: Tadeja STENŠEK
Sedež društva: Tirosek 68, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 031 379 307
Elektronski naslov društva: tejastensak@gmail.com
Spletna stran društva: