Razpisi občine Gornji Grad

​​Aktualni


Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v Občini Gornji Grad v letu 2017
 
Javni poziv in razpisna dokumentacija (docx in pdf)
  

Rok za prijavo: 11.5.2017  do  15:00

   


Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme v letu 2017
 
Javni poziv (pdf)
Razpisna dokumentacija (docx in pdf)
  

Rok za prijavo: 11.5.2017  do 15:00

   


Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2017
 
Javni poziv (pdf)
Razpisna dokumentacija (docx in pdf)
 

Rok za prijavo: 11.5.2017  do 15:00

   


Javni razpis za vpis otrok v vrtec
  
Javni razpis 
Vloga 
 

Rok za prijavo: 30.4.2017  

   


Javni razpis »Pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2017«
 
Razpisna dokumentacija (doc in pdf)
 

1. Rok za prijavo: 18.04.2017  do 15:00 ure

 

2. Rok za prijavo: 08.06.2017  do 15:00 ure

 

3. Rok za prijavo: 07.09.2017  do 15:00 ure

 


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Javni poziv
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (doc in pdf)
 

Rok za prijavo: 27.2.2017  do 10:00 ure

 


Druga javna dražba za zemljišča v Gornjem Gradu

Drugi javni poziv (pdf)
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe (doc in pdf)
Vzorec prodajne pogodbe (pdf)

Izvedba javne dražbe: 07.03.2017 ob 10.00 uri

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2017

Javni razpis
 

Rok za prijavo: 6.3.2017  do 15:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2017

Javni razpis
 

Rok za prijavo: 6.3.2017  do 15:00 ure

 


Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2017

Razpisna dokumentacija
Zahtevek za izplačilo sredstev 
Seznam čistilnih naprav
 

Rok za prijavo: 31.08.2017  do 15:00 ure

 


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec III za področje gospodarstva in občinskega sveta"

Obvestilo o končanem javnem natečaju
 


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad v letu 2017

Javni razpis
 

Rok za prijavo: 13.02.2017  do 15:00 ure

 


Razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za leto 2017

Javni razpis
 

Rok za prijavo: 13.02.2017  do 15:00 ure

 


Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 2017

Javni razpis
Obrazec za prijavo

 

Rok za prijavo: 1.03.2017  do 11:00 ure

 


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec III za področje gospodarstva in občinskega sveta"

Javni natečaj (pdf)
 

Rok za prijavo: 12.01.2017 

 


Javna dražba za zemljišča v Gornjem Gradu
 
Javni poziv (pdf)
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe (doc in pdf)
Vzprec prodajne pogodbe (pdf)
 

Izvedba javne dražbe: 31. 1. 2017 ob 10.00 uri


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad za leto 2017

Razpisna dokumentacija (PDF in word)
 

Rok za prijavo: 27.01.2017 ob 13:00

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2017

Javni razpis
Razpisna dokumentacija (PDF in word)
 

Rok za prijavo: 27.01.2017 ob 13:00

 


Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2017

​Razpisna dokumentacija (PDF in word)
 

Rok za prijavo: 27.01.2017 ob 13:00

 


Javna dražba za Poslovni prostor Novo naselje 2 v Gornjem Gradu

Javni poziv (pdf)
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe (doc in pdf)
Vzorec prodajne pogodbe (pdf)
 

Izvedba javne dražbe: 10.01.2017 ob 10:00

 ​


 

Potekli razpisiEU Copyright | Obcina