Splošna ambulanta


ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA
BLAŽIČ – LIPNIK IRENA, dr. med. spec. spl. med.

Naslov: Tlaka 10, 3342 GORNJI GRAD
Telefon: 03 839 13 80
Telefax: 03 839 13 85

ORDINACIJSKI ČAS

Splošna ambulanta 

PONEDELJEK: 7.30 – 15.
TOREK:  13. – 20.
SREDA: 7.30 – 14. 16. – 17.30 terensko delo
ČETRTEK: 7.30 – 14.
PETEK: 7.30 – 14. *
*1x mesečno po razporedu ZSZD Nazarje od 13. – 20. ure
Malica: dopoldne od 10. - 1030, popoldne od 1530 – 16. ure

 
Referenčna ambulanta

PONEDELJEK:  
TOREK: 12. – 20.
SREDA: 7. – 14.30
ČETRTEK:  
PETEK: 7. – 14. **
** vsak drugi petek po razporedu

Opombe: V torek od 20.00 do 21.30 ure je čas namenjen terenskemu delu, v četrtek od 12.00 do 14.00 ure je ordinacijski čas namenjen otroški preventivi.

ČAKALNE DOBE NI.

DEŽURNA AMBULANTA: Izven delovnega časa kličite dežurno ambulanto Mozirje, telefon 03 837 08 00 ali v nujnih primerih 112.

Zaposleni v medicinski ambulanti:
ZDRAVNIK:                   Irena BLAŽIČ – LIPNIK, dr. med. spec. spl. med.
MED. SESTRA:            Mira OREŠNIK, sr. med. sestra
PATRONAŽA:                Zofka FALE, viš. med. sestra, GSM: 031 658 968

  
Dr. med. Irena Blažič-Lipnik opravlja dejavnost splošne medicine v ordinaciji Zdravstvene postaje Gornji Grad na podlagi pridobljene pogodbe o koncesiji z namenom, da se izvaja dejavnost polivalentne splošne ambulante za odraslo populacijo ter za kurativo in preventivo šolske in predšolske mladine. Dejavnost poteka v prostorih, ki so dani v najem s sklepom Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Na novo urejeni vhod v zdravstveni dom z invalidsko stopniščno dvižno ploščadjo omogoča dostop tudi invalidom. Obstoječemu objektu je prizidan vetrolov, s čimer je pridobljeno več prostora.