Župnija Bočna

ŽUPNIJSKI URAD BOČNA
Bočna 52, 3342 GORNJI GRAD
Tel.:  03 / 838  51 66

CERKEV SV. PETRA

Sedanja podoba cerkve, ki stoji v vasi Bočna, je rezultat prezidav l. 1855, ko so ji podrli prezbiterij, dvignili ladjo in prizidali obe zakristiji. Leta 1895 jo je močno poškodoval potres, obnovljena je bila tako, da je od stare cerkve ostal le zvonik iz druge polovice 17. stoletja. Na fasadni strani cerkve je vzidanih pet figuralnih sklednikov, notranjost pa krasijo trije epitafi iz 17. stoletja. Župnija je bila do leta 1905 gornjegrajska podružnica.EU Copyright | Obcina