Vrtci

Vrtec je na dveh lokacijah: 4 oddelki v Gornjem Gradu in 1 in pol oddelka v podružnični šoli Bočna.
 
VRTEC GORNJI GRAD
Kocbekova cesta  21
3342 GORNJI  GRAD

Tel. vrtec Gornji Grad: 03 83 91 249, vrtec Zdravstveni dom GSM 031 895 390
 
VRTEC PODRUŽNIČNA ŠOLA BOČNA
Bočna 53
3342 GORNJI  GRAD

 
Tel. vrtec Bočna: 03 5845 119
Spletna stran: 
http://www.vrtec-gg.si/

To smo  mi- najmlajši v hiši Mi pa uživamo na GRIČU v BOČNI Najlepše nam je na svežem zraku

CILJI IN NAČELA KURIKULA ZA VRTCE

CILJI:

  • pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih,
  • kakovost medsebojnih interakcij med otroki, ter otroki in odraslimi v vrtcu,
  • informiranost in sodelovanje s starši.

NAČELA:

  • načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki,
  • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev,
  • načelo uravnoteženosti ob upoštevanju otrokovih razvojnih značilnosti in različnih vidikov otrokovega razvoja.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

To pa smo mi VELIKI MUCI Javni vrtci so svetovno – nazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke – kurikulum, do obveščenosti o življenju in delu vrtca in pravico do zaščite zasebnosti.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec se lahko staršem omogoči postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini za krajši ali daljši čas.

Tudi otrok sam ima pravice, med njimi je pravica do drugačnosti, pravica do zasebnosti ter pravica do izbire.EU Copyright | Obcina