Podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Obveščamo vas, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 5. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR.EU Copyright