Čebelarsko društvo

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), si v zadnjem obdobju močno prizadeva in tudi uresničuje, izobraževanje svojih članov in to preko čebelarskih predavateljev do praktikov, zlasti pa preko čebelarske svetovalne službe (ČSS). Poudarek izobraževanja je na novejših sodobnejših načinih čebelarjenja in s tem posredno na učinkovitemu izkoriščanju čebeljih paš, pridobivanju večjih in boljših čebeljih pridelkov, zlasti pa zdravstveno varstvo čebel, ki nam povzroča čedalje večje težave. Za območje ČD naše doline imamo izobraževanja največkrat v Mozirju, nosilec pa je Zveza čebelarskih društev, Savinjsko šaleškega območja (ZČD SA-ŠA). Naši člani se jih udeležujemo v zadovoljivem številu, toda žal vedno samo eni in isti udeleženci, zato pozivam čebelarje, da se udeležujete izobraževanj, saj so brezplačna, čas in teme pa so mesečno objavljene v glasilu Slovenski čebelar.
Dne 25. avgusta letos smo imeli že petindvajseto tradicionalno srečanje naših članov, ki ga organiziramo vsako leto pri drugem čebelarju. Dobili smo se pri Potočnik Janezu v Dolu, na to srečanje vabimo tudi predstavnike sosednjih ČD. Namen srečanja je bolj družabnega pomena, izmenjamo pa si tudi marsikatero koristno in praktično izkušnjo, udeležijo pa se ga tudi naše boljše polovice. Uspeh čebelarjenja v prihodnjem letu se prične po končani čebelji paši, ki je pri nas običajno julija ali avgusta, lahko pa tudi že prej. Po končani paši še pričnemo pripravljati naše ljubljenke za naslednjo pašno sezono, čeprav se tega dejstva še marsikateri člani ne zavedajo dovolj.
Po lanski mili zimi, z malo dni snežne odeje in nenormalnim toplim vremenom, je tudi spomlad prišla nekako dva do tri tedne prej kot običajno. Dolgoletno spremljanje vegetacije in pričetek cvetenja za čebele pomembnih rastlin (regrat, češnja, sadno drevje, javor itd.) nam je to potrdilo. Posledično temu je bil tudi spomladanski razvoj čebel zgodnejši, opazni donosi so bili že v drugi polovici aprila in marsikdo je v začetku maja veselo vrtel točilo. Vreme v maju je bilo precej muhasto, ki se je nadaljevalo v prvo dekado junija in smreka, naša najpomembnejša drevesna vrsta za dobro čebelarsko letino, je skoraj v celoti zatajila. Paše je bilo konec že konec junija in nastopila je dolga tako imenovana brezpašna doba, z njo pa tudi že priprava čebel za naslednjo sezono.
Mila zima in zgodnji razvoj čebeljih družin je bil tudi vzrok za močan napad varoje, to je majhna u-krpelj, ki se razmnožuje v čebeljih celicah skupaj s čebelami, in že v razvojni fazi bubi pije kri. Tako se ob močnem napadu varoče čebele izlegajo pohabljene z poškodovanimi krili ali brez njih ali kako drugače poškodovane, ki za življenje niso sposobne. Čebelarji poskušamo držati tega zajedalca na za obstoj čebel, še sprejemljivem številu, kajti zavedati se moramo, da ga v celoti ne moremo uničiti, navaditi smo se morali, čebelariti ob stalni njegovi prisotnosti.
Zdravljenje varoze smo opravili z zdravili, katera so dovoljena za uporabo v čebelarstvu, ki ne puščajo za zdravje ljudi škodljivih ostankov v medu in so uradno registrirana od Nacionalno veterinarskega inštituta Slovenije. Med čebelarji v Sloveniji, pa tudi mi nismo izjema, se je sprožil preplah ob množičnem jesenskem izginjanju čebel in zapiranju panjev, na katerega še ne vemo odgovora, čeprav smo se držali nasvetov pri njihovem zdravljenju. Realno oceno o odmrtju čebeljih družin bomo lahko ugotovili šele spomladi, po vseh kazalcih pa bodo izgube verjetno velike.
Čebelarska zveza Slovenije si tudi močno prizadeva za večjo porabo slovenskega medu, zato je pripravila odmevno izobraževalno akcijo zbiranja medu za otroke v vrtcih z geslom En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih, ki je bilo v petek 16. novembra 2007.
V ta namen je bila izdelana tudi zgibanka, ki naj bi pri otrocih in starših na preprost način vzbudila skrb za čebele in s tem tudi za okolje, ter o koristnosti čebeljih pridelkov. Zgibanko so prejeli vsi otroci v vrtcu Gornji Grad in Bočna, ter učenci osnovne šole. ČD Gornji Grad se je pridružila tej akciji, zbrali smo 9 kg medu in ga podarili vrtcem. Pri zajtrku so se otrokom pridružili čebelarji in g. Župan, odgovarjali smo na številna vprašanja mladih radovednežev. V cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti smo 9. decembra že četrto leto zapored imeli mašo in srečanje čebelarjev na čast zavetnika in zaščitnika čebelarjev sv. Ambroža. Sv. Maše se je udeležia tudi delegacija iz pobratene občine Maria Saal (Gospa Sveta )iz Avstrije.

Ker se bliža konec leta bi zaželel mirne Božične praznike, ter veselo in srečno Novo leto 2008, vsem čebelarjem in njihovim družinam, kakor tudi vsem ostalim občanom Gornjega Grada.

Predsednik ČD Gornji Grad
Franc BEZOVŠEK l.r

Gospod Aleš Poznič je uredil čebelasrki dnevnik v katerem si lahko na spletni strani http://cebelarska-druzina.blogspot.com ogledate dodatne zanimivosti o čebelarstvu nasploh.EU Copyright | Obcina