Društvo upokojencev Gornji Grad

Galerija slik

Ustanovitelj Podružnice Društva upokojencev Gornji Grad, je bil leta 1952 gospod Anton KOLARIČ, ki je bil od leta 1952 do leta 1964 predsednik,opravljal pa je tudi tajniška in blagajniška dela.
Do 22.2.1976 je bil naziv društva: Zveza sindikatov Jugoslavije, Društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije, podružnica Gornji Grad. Društvo je delovalo na območju Nove Štifte, Gornjega Grada in Bočne. Leta 1964 je društvo razvilo svoj prapor, štelo pa je 206 članov.
Leta 1985 so se upokojenci iz Bočne odločili, da ustanovijo svoje društvo.
Leta 1995 je društvo dobilo nov prapor, štelo je 256 članov, od leta 1996 dalje se organizirajo novoletna srečanja upokojencev, od leta 1997 pa se prireja srečanje za dan žena.

Predsedniki DU:

 • Kolarič Anton od 1952 do 22.3.1964
 • Tratnik Jože od 22.3.1964 do 1.4.1979
 • Fedran Ivan od 1.4.1979 do...
 • Ziherl Valentin od... do 21.4.1983
 • Štuhec Ivan od 21.4.1983 do 26.2.1987
 • Fašun Jože od 26.2.1987 do 3.3.1995
 • Rus Helena od 3.3.1995 do 20.2.2004
 • Božič Jože od 20. 2. 2004 dalje

Tajniki:

 • Kolenc Franc od 22.3.1964 do 10.3.1973
 • Štiglic Antonija od 11.3.1973 do 1.4.1979
 • Žmavc Ana od 2.4.1979 do 26.2. 1987
 • Tratnik Ivanka od 27.2.1987 do 3.3.1995
 • Štiftar Ema od 3.3.1995 do 28. 2. 2006
 • Mermal Karlina od 28.2. 2006 dalje

Blagajniki:

 • Presečnik Ivan od 22.3. 1964 do 12. 4. 1970
 • Podlinšek Janez od 13.4. 1970 do 1. 4. 1979
 • Rop Terezija od 2.4.1979 do 20.3.1999
 • Vertot Liza od 20.3.1999 do 26.4.2003
 • Remšak Vera od 26.4.2003 do 28.2. 2006
 • Černevšek Ivanka od 28.2. 2006 dalje

Praporščaki:
Popolnih podatkov za praporščake v društveni dokumentaciji ni bilo mogoče dobiti, zato so navedeni samo tisti, za katere je bilo ugotovljeno. V Novi Štifti je prapor nosil Fortunat Štorgelj, sedanji praporščak pa je Stanko Firšt. V Gornjem Gradu je bil dolgoletni praporščak Jože Remšak, nadomestil pa ga je Anton Repenšek. Krajši čas sta prapor nosila še Stanko Tajnšek in Anton Bezovšek, sedanji praporščak pa je Vinko Lojen.

Na občnem zboru 20.2. 2004 je bil za predsednika društva izvoljen Jože Božič Na občnem zboru 28. 2. 2006 sta bili (zaradi odstopa dosedanje tajnice in blagajničarke) izvoljeni -tajnica Mermal Karlina in blagajničarka Černevšek Ivanka.

Sedanje vodstvo Društva upokojencev je bilo izvoljeno na rednem letnem občnem zboru, dne 5.2. 2008. Predsednik je Jože Božič, tajnica Karlina Mermal, blagajničarka Ivanka Černevšek. Člani Upravnega odbora so: Stanka Kerznar,ki je tudi podpredsednica društva, Terezija Miklavc, Ivica Jamnik- Praznik,Marija Osolnik, Francka Belaj in Jože Tajnšek. Člani Nadzornega odbora pa so Pavla Miklavžin, Veronika Remšak in Matevž Pistotnik.


Prostovoljci projekta Starejši za starejše na izletu v Kopru


Ročnodelska sekcija Spominčice z mentoricami Marijo Heutgens, Maričko Celinšek In Jelko Tajnšek, ki vodi skupino od leta 2007


Ekipa DU s predsednikom Jožetom Božičem, ki običajno skrbi za dobro počutje na piknikih.


Člani DU Gornji Grad na enem izmed izletov (grad Grad na Goričkem)


Predsednik DU Gornji Grad, Jože Božič je v letu 2011 iz rok predsednika PZDU Celje, Emila Hedžeta prejel priznanje ZDUS za dolgoletno delo v društvu.EU Copyright | Obcina