Krajevna organizacija ZBU NOV Bočna

Združenje borcev in udeležencev NOB Bočna beleži svoje rojstvo takoj po končani II. svetovni vojni. Takrat je štelo 200 članov.

Od ustanovnih članov jih je danes živih še 37. V zadnjih petih letih je pristopilo še 12 članov, ki so v glavnem otroci partizanov. Organizacija sedaj šteje 49 članov.
Temeljna naloga ZB NOV Bočna je ohranjanje spomina na NOB in prenašanje tradicije NOB na mlajše generacije. 

Imamo dve grobišči. V enem je pokopanih 5 neznanih borcev, v drugem, ki je na krajevnem pokopališču v Bočni, pa 12 borcev, od tega je 9 neznanih.
Sredi naselja Bočna stoji centralni spomenik, postavljen v spomin 17 krajanom Bočne, padlih v I. svetovni vojni, na katerem je tudi spominska plošča 69 žrtvam II. svetovne vojne.
Poleg tega imamo še obeležje na hiši, kjer je bil leta 1941 ustanovljen odbor OF, in na stavbi, kjer je leta 1944 delovala partizanska tiskarna. Skrbimo, da so spomeniki in obeležja zgledno vzdrževana in urejena.

Leta 2004 smo organizirali proslavo šestdesete obletnice požiga Bočne, ki je lepo uspela.
Vsako drugo leto organiziramo partizansko srečanje pri spomeniku na Menini planini.
Radi pa se udeležujemo tudi raznih proslav v spomin na hude čase NOB.
Trenutno aktivno sodelujemo pri zbiranju podatkov za izdajo knjige »Zadrečka dolina v borbi med NOB in žrtve te doline«.EU Copyright | Obcina