Eko Toplota Energetika

Eko Toplota energetika d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Zagotovljena dolgoročna toplotna oskrba v Gornjem Gradu!

Od avgusta 2009 je Eko toplota energetika d.o.o. odgovorna za toplotno oskrbo v Gornjem Gradu. V zadnjih dveh letih je Eko toplota energetika d.o.o. že veliko investirala  v varno, zanesljivo, strankam prijazno kakor tudi učinkovito proizvodnjo in distribucijo toplote v Gornjem Gradu.

Z namenom dolgoročne zagotovitve okolju prijazne in udobne toplotne oskrbe strankam  v Gornjem Gradu sta v maju 2011 Občina Gornji Grad in podjetje Eko toplota energetika d.o.o. podpisali 30 letno koncesijsko pogodbo. Tako so uporabniki v Gornjem Gradu in Občina Gornji Grad pridobile dolgoročno kompetentnega partnerja, ki ima na področju daljinskega ogrevanja več kot 40 let izkušenj.
 

Slika: od leve župan Stanko Ogradi in direktor Thomas Rogatschnig pri podpisu pogodbe

Eko toplota energetika d.o.o. močno poudarja osebno svetovanje strankam, ki je namenjeno njihovim potrebam, saj se le tako lahko obstoječim in novim strankam ponudijo rešitve po meri.

Pomemben cilj Eko toplote d.o.o. je izvedba učinkovitih ukrepov za doseganje gostote na obstoječem toplovodnem omrežju. Iz tega razloga se je za naprave strank, ki še niso priključene in tudi za objekte, ki še nimajo priključka na toplovod, izdelal poseben in zelo atraktiven prodajni paket. S tem bo nadaljnjim strankam olajšan priklop na toplovod.

Nadaljnje informacije lahko dobite od sodelavcev Eko toplote, ki so Vam z nasveti vedno na voljo:


Darko Korošec
Razvoj projektov in prodaja v Sloveniji         
Handy: +43(0)676/87803959    
darko.korosec@kelagwaerme.at   

Koristite priložnost brezplačnega svetovanja, ki bo usmerjen Vašim potrebam in povežite se s sodelavci Eko toplote. Z veseljem Vas bomo obiskali in izdelali za Vas neobvezno ponudbo.

Infotipp:www.eko-toplota.si

Eko Toplota energetika d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

 EU Copyright | Obcina