GEOID

GEOID, Geodetski inženiring d.o.o.
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280-82-82, 280-81-08
Fax.: (01) 280-81-07
 
Pisarna Gornji Grad
Attemsov trg 3
3342 Gornji Grad
Tel.: 031/337-478
E-mail: pisarna.gg@geoid.si, info@geoid.si,

Podjetje Geoid d.o.o. je geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev, izdanim s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
V sodni register je podjetje bilo vpisano leta 1996. Kot član Inženirske zbornice Slovenije je podjetje Geoid d.o.o. vpisano v seznam geodetskih podjetij z evidenčno številko 0092.
 
V letu 2012 smo v Gornjem Gradu odprli pisarno.
 
Obratovalni čas pisarne:
 
Ponedeljek:  od 8.00 – 14.00 ure
Petek:          od 8.00 – 14.00 ure
 
oziroma po predhodnem dogovoru s stranko lahko tudi katerikoli drug dan v tednu.
 
V podjetju Geoid d.o.o. se ukvarjamo predvsem z zemljiškim katastrom in inženirsko geodezijo.
Na področju zemljiškega katastra vam lahko svetujemo glede vprašanj povezanih z vašimi parcelami, ter za vas izvedemo postopke kot so:
ureditev meje, parcelacija, vpis stavbe v kataster stavb, bonitiranje zemljišča, sprememba dejanske rabe. Lahko vam izdelamo geodetski načrt in izvedemo zakoličbo objekta.
Pomemben del dejavnosti, ki jo izvajamo že več kot 16 let pa je opazovanje deformacij na objektih – posedanje (vertikalne deformacije) in premikanje v ravnini (horizontalne deformacije).
Če vas karkoli od navedenega zanima ali imate zgolj vprašanja v zvezi z vašimi nepremičninami nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali.
 
Več dodatnih informacij in drugih podatkov pa boste našli na naši spletni strani www.geoid.si. EU Copyright | Obcina