NARAVNA DEDIŠČINA

NARAVNA DEDIŠČINA / NATURAL HERITAGE
 

 1. Menina, 1508 m.n.v., dostopi: Gornji Grad – Bočna – Šmartno ob Dreti – Zg. Tuhinj
 2. Veliki Rogatec, 1557 m.n.v., dostopi: Gornji Grad - Luče
 3. Lepenatka, 1426 m.n.v., dostopi: Gornji Grad – Nova Štifta
 4. Kašna planina, 1435 m.n.v., dostopi: Nova Štifta – Črnivec – Kranjski Rak
 5. Tomanova planina, 1190 m.n.v., dostopi: Nova Štifta - Črnivec
 6. Jama Jespa, dostopi: Menina planina, Gornji Grad – Bočna – Šmartno ob Dreti – Zg. Tuhinj
 7. Jezero Biba, dostopi: Menina planina, Gornji Grad – Bočna – Šmartno ob Dreti – Zg. Tuhinj
 8. Dreta s pritoki, dostopi: Nova Štifta, Gornji Grad, Bočna
 9. Podkrajnikova zijalka, dostopi: Nova Štifta
 10. Štorgljeva tisa, dostopi: Šokat, Gornji Grad
 11. Slapnikov kostanj, dostopi: Zgornji Dol, Nova Štifta
 12. Srnjakovi kotli, dostopi: Šokat, Gornji Grad


EU Copyright | Obcina