TURISTIČNE KMETIJE


TURISTIČNE KMETIJE / TOURIST FARMS
 

  1. Izletniška kmetija Toman z nastanitvijo, Tirosek, Nova Štifta, tel.: +386 31 234 462 
  2. Izletniška kmetija Rihter / Turistični center Slapnik, Zgornji Dol, Nova Štifta, tel.: +386 31 202 345