OBČINA GORNJI GRAD

OBČINA GORNJI GRAD
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Tel.: +386 3 839 18 50, faks: +386 3 839 18 64
e-mail: obcina@gornji-grad.si, spletna stran: www.gornji-grad.si
 
Površina občine: 90,1 km²; Število prebivalcev: 2703
Število krajevnih skupnosti: 3; Število naselij: 7
Občinski praznik: 30. junij
Prijateljske občine: Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji
Podnebje: edina slovenska občina, včlanjena v Evropsko klimatsko zvezo, kar priča o izredni kakovosti bivalnega okolja
Nadmorska višina: 436 mEU Copyright | Obcina