Javni razpisi 2013

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2013

  1. Javni poziv
  2. Razpisna dokumentacija
  3. Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem​ (pdf in word)
  4. Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
  5. Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja
 
Rok za prijavo: 7.11.2013 do 12:00
 

Razpis prostega delovnega mesta direkotorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad

  1. ​Razpis  

 

Rok za prijavo: 30.10.2013
 

Ureditev okolice občinske stavbe v Gornjem Gradu in preplastitev krajevne ceste v centru občine Gornji Grad

1. Razpisna dokumentacija
2. Ponudbeni predračuni (excel A in pdf A) (excel B in pdf B)
3. Projektna dokumentacija za  Ureditev okolice občinske stavbe 
4. Projektna dokumentacija za  Preplastitev krajevne ceste v centru občine 
 

Rok za prijavo: 6.11.2013

 


Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinaciranje obnove sakralnih objektov - cerkva v Občini Gornji Grad v letu 2013

Rok za prijavo: 7.10.2013

 


Zamenjava kritine na Podružnični osnovni šoli Bočna

 
Rok za prijavo: 21.06.2013

 


Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uredniških delovnih mest VIŠJI SVETOVALEC v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije

Rok za prijavo: 06.06.2013


JAVNI POZIV za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za Zgornjo Savinjsko dolino (Občine Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Solčava, Luče, Ljubno, Rečica ob Savinji) za leto 2013 

Rok za prijavo: 14.6.2013 do 12:00 h

 


Most čez Dreto v Delcah


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2013

Rok za prijavo: 19.4.2013

 


Sanacija LC107010 Sluga - Nova Štifta - Črnevska rida

  1. Razpisna dokumentacija
  2. Ponudbeni predračun za plaz Tirosek 1 in Tirosek 2
  3. Projektna dokumentacija za plaz Tirosek 1 (datoteka je velika in stisnjena v ZIP)
  4. Projektna dokumentacija za plaz Tirosek 2 (datoteka je velika in stisnjena v ZIP)

 


Obvestilo o zaključku javnega razpisa o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.

več...
 


Javni razpis za dodelitev sredstev za izvedbo občinskega praznika v letu 2013
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 20.3.2013

 


Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2013
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Prvi rok za prijavo: 10.4.2013
Drugi rok za prijavo: 5.6.2013
Tretji rok za prijavo: 4.9.2013

 


Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2013
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 13.3.2013

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa kulture v občini Gornji Grad za leto 2013
Javni razpis  
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 13.3.2013

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2013
Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf

Rok za prijavo: 13.3.2013

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Gornji Grad za leto 2013
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 10.4.2013

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad za leto 2013
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 20.3.2013

 


Javni razpis o dodeljevanju sredstev za malo gospodarstvo v letu 2013
Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 8.5.2013

 


Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2013
Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​8.5.2013

 


Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2013

Razpisna dokumentacija
Zahtevek za izplačilo sredstev 
Seznam ustreznih čistilnih naprav

 


EU Copyright | Obcina