Javni razpisi 2014

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014

Javni poziv
Razpisna dokumentacija
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
​Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja

Rok za prijavo: 06.11.2014 do 12:00

 


Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu

  1. Razpisna dokumentacija
  2. Ponudbeni predračun (excel in pdf)
  3. Projektna dokumentacija (zip)
Rok za prijavo: 28.08.2014

 


Obvestilo o zaključku javnega razpisa za dodelitev pokroviteljskih sredstev v letu 2014

Obvestilo
 


Javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanj v najem za določen čas za prosto oblikovano najemnino

Razpisna dokumentacija
Vloga za oddajo stanovanja v najem za določen čas

 


Javni razpis o dodeljevanju sredstev za malo gospodarstvo v letu 2014

Javni razpis
Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 31.7.2014 do 12:00 ure

 


Razpis prostega delovnega mesta direkotorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad

Razpis
 

Rok za prijavo: 30.5.2014


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014

Javni poziv
Razpisna dokumentacija
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja

Rok za prijavo: 23.5.2014 do 12:00 ure

Javni poziv
Razpisna dokumentacija
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Rok za prijavo: 11.3.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2014

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Prvi rok za prijavo:   14.5.2014 do 12:00 ure
Drugi rok za prijavo:  9.7.2014 do 12:00 ure
Tretji rok za prijavo:  3.9.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za dodelitev sredstev za izvedbo občinskega praznika v letu 2014

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 23.4.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2014

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​16.4.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa kulture v občini Gornji Grad za leto 2014

Javni razpis  
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​16.4.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2014

Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf

Rok za prijavo: ​16.4.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad za leto 2014

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​23.4.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​14.5.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis o dodeljevanju sredstev za malo gospodarstvo v letu 2014

Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​7.5.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2014

Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: ​7.5.2014 do 12:00 ure

 


Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2014

 


Ureditev učilnic v Podružnični osnovni šoli Bočna  

  1. Razpisna dokumentacija
  2. Ponudbeni predračun (excel in pdf)
  3. Projektna dokumentacija
Rok za prijavo: 30.1.2014
EU Copyright | Obcina