Praznik – 110 letnico organiziranega petja in 20. Pesem pomladi obogatili še folkloristi in godba na pihala


V Bočni so v soboto, 20. junija, slavnostno proslavili 110-letnico organiziranega petja v kraju in 20. Pesem pomladi. Slavnostna govornica je bila predsednica kulturnega društva Anita Ugovšek. Podeljena so bila srebrna, zlata in častna Gallusova priznanja, celotno dogajanje pa je povezovalo zborovsko petje.
»Pred stodesetimi leti je skupina isto mislečih ljudi pod vodstvom takratnega učitelja Branka Zemljiča ustanovilo prvi pevski zbor. V letu, ko je naša mala vasica dobila svojo faro, je hkrati dobila tudi društvo, ki nas že toliko časa razveseljuje in povezuje. Lepa pesem in ubrano petje je v Bočni obstajala že prej, vendar je ta organiziranost pomenila prelom in zagotovilo, da ljudje želijo, zmorejo in bodo tlakovali pot pesmi skozi nadaljnje čase, da bodo ohranjali prejeto poslanstvo, ga širili in delili naprej«, je uvodoma povedala moderatorka programa Petra Marovt in dodala, da je njihov moški zbor tretji najstarejši v Sloveniji. Omenila je zgodovino peta v Bočni ter številne zborovodje, ki so skrbeli za ubrano petje vsa ta leta, ter Mitjo Venišnika, ki je bil pobudnik, da se je leta 1995 rodila Pesem pomladi.
Zahvalo vsem, ki so dolga leta skrbeli, da se je pesem prenašala iz roda v rod in z njo širila slovenska kultura je v govoru izrazila predsednica Ugovškova. Skupaj s strokovno sodelavko mozirske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simono Zadravec je podelila sedem srebrnih, deset zlatih in 16 častnih Gallusovih priznanj. O tem, kako edinstven kraj je Bočna, je spregovoril tudi župan Stanko Ogradi. Krajani so svojo enotnost pokazali, ko so po vojni ponovno gradili svoj kraj, pesem pa jih je pri tem povezovala takrat, pred tem in še sedaj.
Na prireditvi pa seveda ni manjkalo ubranega zborovskega petja, s katerim se ponaša prireditev Pesem pomladi. Poleg moškega in ženskega pevskega zbora iz Bočne, katera vodita Matjaž Železnik in Jože Pustoslemšek, ter njihove folklorne skupine, so nastopili še otroci iz bočkega vrtca, katerih zborček nosi ime Pikapolonice, vodi ga Petra Krajnc. Prepevale so ljudske pevke Pušeljc. V goste so prišli še pevci moškega pevskega zbora društva upokojencev Velenje, ženski pevski zbor kulturno umetniškega društva Oplotnica, moški pevski zbor Zarja iz Radmirja in kvartet Sončnice. Pred svečanostjo pa je pred kulturnim domom nastopila Godba Zgornje Savinjske doline.
Ubrano petje Bočanov ima začetke že v daljnem letu 1905, ko zapisi prvič omenjajo takratni mešani pevski zbor, ki ga je vodil Branko Zemljič, takratni učitelj v Bočni. Pevsko kulturo, ki je imela veliko vlogo v zgodovini Slovencev pa so v zadnjih 110-tih letih v Bočni uspešno širili njegovi nasledniki.
Kar nekaj se jih je zapisalo med zborovodje mešanega, moškega ali ženskega zbora, odvisno od obdobja. Obdobja med vojnama niso bila naklonjena delovanju zborov, so pa toliko več narodne zavesti pokazali pevci po obeh vojnah, ko je zborovsko petje ponovno zaživelo. Delovanje zborov je bilo tesno povezano s krajem, saj so bili pevci vedno med tistimi, ki so skrbeli za postavitev spominskih obeležij in spomenikov, pa gradnjo in urejanje doma kulture.
V letu 1952 se je v zadružnem domu dokončal oder, ki je za kulturno življenje v kraju pomenil veliko, do tedaj so namreč razne prireditve pripravljali kar na prostem ali v majhni Šekovi dvorani. Kasneje so se soočali s pomanjkanjem zborovodij in rahlim zatonom društvenih dejavnosti. Prvo večje slavje so pevci pripravili leta 1975, ob 70-letnici društva, pred tem so namreč prenovili oder in dvorano. Ob okrogli obletnici so nastopili trije bočki zbori, priznanja pa so podelili zaslužnim pevovodjem, dolgoletnim pevcem in drugim zaradi katerih zborovsko petje v kraju ni zamrlo.
V krajevnih virih so omenjeni številni zborovodje, med njimi v zadnjih petih desetletjih Janez Ročnik, Jakob Purnat, Jože Miklavc, Jože in Mitja Venišnik, Izidor Florjan, Irena Rihter, Romana Božič, trenutno pa moški zbor vodi Matjaž Železnik, ženskega pa Jože Pustoslemšek. Ob 100-letnici organiziranega petja v kraju, ki so ga tudi dostojno proslavili, je nastala knjižica za katero sta gradivo zbrala Mojca Marovt in Edi Mavrič – Savinjčan. Letos pa bo Kulturno društvo Bočna v brošuri povzelo zadnje desetletje delovanja.
 
 
 
Tekst in fotografije: ŠS