Gornjegrajski gasilci organizirali regijsko tekmovanje za pionirje in mladince


V nedeljo, 20. septembra, so gornjegrajski gasilci organizirali regijsko tekmovanje za mladinsko in pionirsko vrsto, tekmovanje lige Savinjsko Šaleške regije in občinsko tekmovanje. Gasilci so se izkazali kot zelo dobri organizatorji, tekmovanje pa so izvedli na dveh lokacijah, pionirji so se pomerili na igrišču ob šoli, mladinci pa na travnatem igrišču.
Preko štirideset desetin se je trudilo kar najbolje in najhitreje opraviti vajo in dokazati svoje gasilko znanje. Obe kategoriji, tako pionirji kot mladinci, sta se pomerili v štafeti na 40 metrov z ovirami in vaji razvrščanja, mladinci so opravljali še vajo z ovirami, pionirji pa vajo z vedrovko.
Na občinskem nivoju so se med mladinci najbolje odrezali desetina Gornjega Grada pred Novo Štifto. Mladi bočki gasilci so zmagali med mladinkami, pionirji in pionirkam. Med pionirji so bili drugi predstavniki Nove Štifte in tretji Gornji Grad, med pionirkami pa jo drugo mesto osvojila desetina iz Gornjega Grada.
Na tekmovanju Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline je med mladinci prvo mesto osvojila desetina iz Rečice ob Savinji, sledila sta desetini Šmartnega ob Dreti in Radmirja. Med mladinkami so zmagale Mozirjanke bred Bočankami. V pionirskih vrstah so bili najhitrejši Rečičani pred Mozirjani in Lučani, med pionirkami pa so bile najboljše Mozirjanke pred Lučankami in Bočankami.
Na tekmovanju lige SAŠA regije je bila huda konkurenca, tekmovalo je kar 43 desetin. Med mladinci in mladinkami sta zmagali desetini Andraža nad Polzelo, med pionirji Lokovica 1 in pionirkami Mozirje. Mozirska desetina mladink se je uvrstila na drugo mesto.
 
 
Tekst in fotografije: ŠS