875-letnica ustanovitve benediktinskega samostana in prve pisne omembe kraja zaznamovala mednarodna mašaEU Copyright | Node_gallery_gallery