Društvom v pomoč predavanje o davčnih blagajnah


Občina Gornji Grad je v petek, 13. novembra, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje pripravila izobraževanje za društva, na katerem je predstavnikom društev o uvedbi davčnih blagajn in davčnem potrjevanju računov spregovorila Majda Gominšek, finančna svetovalka Svetovalne hiše Gominšek. Seminarja se je udeležilo veliko predstavnikov društev iz gornjegrajske občine, pridružili pa so se jim tudi nekateri predstavniki društev iz Občine Nazarje.
Od 2. januarja 2016 dalje, bodo tudi društva morala uporabljati davčno blagajno, ki bo preko spleta neposredno povezana s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, v prehodnem obdobju dveh let bo še vedno možno uporabljati tudi vezano knjigo računov. Izjem po zaključku prehodnega obdobja praktično ne bo več, zato uporaba davčnih blagajn čaka skoraj vse, ki poslujejo z gotovino in karticami.
Gominškova je podrobno obrazložila zakonske podlage in obrazložila, kaj je davčno potrjevanje računov. To je davčna potrditev  gotovinskih računov bodisi preko davčne blagajne s sprotnim potrjevanjem  ali uporabo vezane knjige računov z naknadnim potrjevanjem računov. Za oboje bo vsako društvo potrebovalo določene tehnične zmogljivost - internet in elektronsko napravo (računalnik ali tablica, tiskalnik), namensko digitalni potrdilo ter sprejet interni akt.
Poleg tega bodo morali finančno upravo obvestiti o vseh premičnih in nepremičnih poslovnih prostorih, kjer se izvaja storitev ali prodaja. Poslovni prostor v tem primeru namreč ni sedež društva, ampak prostor, kjer se bodo izvajale storitve ali prodaja, kar pomeni, da je poslovni prostor tudi terasa pred planinskim domom, šank na gasilski veselici, avla kulturnega doma, kjer se bodo prodajale vstopnice pred predstavo….
Prav tako bo za določena društva, kjer imajo člani obveznost dežuranja (planinske koče, športna društva) zelo pomembno, da bodo vse osebe, ki bodo to obveznost opravljale in hkrati tudi kaj prodajale, imele za to pooblastilo, katerega mora društvo oddati preko eDavkov ali pa to zanje stori računovodski servis oziroma ponudnik davčnih blagajn. Namensko digitalno potrdilo lahko zavezanci pridobijo od 15. novembra dalje. Prav tako je Gominškova priporočila, naj imajo društva vedno seznam članov in pooblastilo v poslovne prostoru in se tako izognejo kasnejšim dokazovanjem.
Več dela čaka tiste, ki bodo v prehodnem obdobju uporabljali vezano knjigo računov. Vse vezane knjige računov bo treba tako kot do sedaj pred izdajo računov potrditi na FURS-u. Izdane račune iz vezane knjige pa bodo morali v desetih dneh po izdaji vnesti v FURS-ov spletni sistem Mini blagajna. Vezana knjiga bo primerna le pri tistih, ki izdajajo malo računov, saj bodo kljub temu potrebovali elektronsko napravo z dostopom do interneta, namensko digitalno potrdilo, podatke o računih pa bo potrebno vnašati tudi v računovodstvu.
Predavateljica je opozorila tudi na sestavne dele računa, njihovo zaporedno označevanje oziroma številke računa, opozorila je tudi, da računov za negotovinska plačila ni potrebno davčno potrjevati. Seveda bodo tudi primeri, ko načina plačila izdajatelj ne bo vedel vnaprej, prav tako se bo zgodilo, da bo treba račun kdaj stornirati ter kako se bodo številčili predračuni. Prav tako lahko pride do težav z internetno povezavo ali le-te sploh ni, odgovore na vsa ta vprašanja je tekom seminarja Gominškova podala udeležencem.
Ne prinaša pa ta uvedba sprememb le za prodajalce, tudi kupci bodo morali biti pozorni na to, da bodo prevzeli račun, saj jih drugače čaka globa, prodajalec pa jih je na to dolžan pisno opozoriti na vidnem mestu v poslovnem prostoru, Poleg številnih ostalih konkretnih odgovorov so udeleženci prejeli tudi primer pooblastila in internega akta, ki jim bo pri njihovem delu v prihajajočem letu prav gotovo zelo koristil.
 
Tekst in fotografije: ŠS