Javni razpisi 2015

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec III za področje proračuna"
 

Javni natečaj 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Rok za prijavo: 16.09.2015

 


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2015

Javni poziv
Razpisna dokumentacija (word in pdf)
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (word in pdf)
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja

Rok za prijavo: 03.09.2015 do 10:00

 


Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za leto 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 04.09.2015 do 12:00

 


Obvestilo o zaključku javnega razpisa za dodelitev pokroviteljskih sredstev v letu 2015

Obvestilo
 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa kulture v občini Gornji Grad za leto 2015

Javni razpis  
Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 12.05.2015 do 12:00

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2015

Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf

Rok za prijavo: 12.05.2015 do 12:00

 


Javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanj v najem za določen čas za prosto oblikovano najemnino

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
Vloga za oddajo stanovanja v najem za določen čas (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 26.03.2015

 


Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
Zahtevek za izplačilo sredstev (word in pdf)
Seznam ustreznih čistilnih naprav
 

Rok za prijavo: 31.08.2015 do 12:00

 


Javni razpis o dodeljevanju sredstev za malo gospodarstvo v letu 2015

Javni razpis
Pravilnik
Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 06.05.2015 do 12:00

 


Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Prvi rok za prijavo: 08.04.2015 do 12:00
Drugi rok za prijavo: 10.6.2015 do 12:00
Tretji rok za prijavo: 2.9.2015 do 12:00

 


Javni razpis za izvedbo občinskega praznika v letu 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 08.04.2015 do 12:00

 


Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 25.03.2015 do 12:00

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad za leto 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 01.04.2015 do 12:00

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
 

Rok za prijavo: 25.03.2015 do 12:00

 


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014/2015

Javni poziv
Razpisna dokumentacija
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem​
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja

Rok za prijavo: 09.01.2015 do 11:00

 EU Copyright | Obcina