Na občnih zborih gasilci o preteklem in prihodnjem delu


PGD Gornji Grad
Gornjegrajski gasilci so na občnem zboru povzeli delo preteklega leta in se že pričeli spogledovati z načrti, ki jim jih za to leto ne manjka. Iz poročil predsednika Draga Faleta in poveljnika Marka Fedrana je bilo razvidno, da so imeli lani le pet požarov, od tega štiri dimniške in en požar stroja. Tudi kakšnega hujšega neurja ni bilo, kar jim po navadi da veliko dela, zato pa so imeli več časa za izobraževanja, zelo uspešno pa so tudi organizirali občinsko člansko in regijsko mladinsko tekmovanje. Lani jim je tudi uspelo nabaviti novo moštveno vozilo.
Bili so tudi organizatorji občinske vaje v oktobru, mesecu požarne varnosti, pripravili so tudi evakuacijo učencev iz šole, razvažali vodo in izvajali redarsko službo. Le članice niso bile aktivne, kot je povedala predsednica komisije za delo z ženami Darja Fale, medtem, ko so bili mladi gasilci uspešni na tekmovanjih.
Tudi za letos jim načrtov ne manjka. Že v tem mesecu pričakujejo, da bodo prevzeli novo brizgalno, skupaj z moštvenim vozilom ju bodo uradno predali namenu ob prazniku svetega Florjana. Člani so potrdili interne akte, ki se navezujejo na davčno potrjevanje računov, ter sklenili, da bodo v društvu uporabljali vezano knjigo računov.
Organizacijo tekmovanj in strokovno delo blagajničarke društva Ivice Drev je še posebej pohvalil predsednik Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Janko Žuntar, medtem, ko je župan Stanko Ogradi povedal, da se financiranje prostovoljnih gasilskih društev v občini ne bo spremenilo. Podeljena so bila tudi priznanja in napredovanja.
 
PGD Bočna
Bočki gasilci in gostje so na občnem zboru prisluhnili poročilom in pozdravnim besedam gostov. Predsednik društva Ludvik Miklavc je omenil, da so smele načrte, sprejete na lanskem občnem zboru celo presegli. Ponosni so na sliko svetega Florjana na fasadi gasilskega doma, na urejeno spominsko sobo, nabavljeno opremo, rezultatih na tekmovanjih in s sodelovanjem na vajah. Otroke so odpeljali na letovanje v Savudrijo, z izletom po slovenski Koroški pa so nagradili vse, ki v društvu opravijo veliko ur dela.
Poveljnik Slavko Šinkovec je v poročilu omenil, da so sodelovali pri številnih aktivnostih v kraju in na Menini, kjer jim je zaupano varovanje. K sreči so lani imeli le tri intervencije, dva dimniška požara in požar traktorja. Pred gasilskim domom so čakali pripravljeni na pomoč pri požaru na Brdu, a jih iz neznanega vzroka na pomoč niso poklicali.
Na občinskem tekmovanju je sodelovalo osem desetin iz društva, na regijsko tekmovanje pa se jih je uvrstilo pet. V mesecu požarne varnosti so opravili nenapovedano evakuacijo šole in ugotovili, da so učiteljice učence povsem mirno pospremile iz šole. Nato so otroke povabili v gasilski dom, kjer so jim pokazali, kako se hitro opremijo in odpravijo na intervencijo.
 
PGD Nova Štifta
Gasilci iz Nove Štifte so na občnem zboru v družbi stanovskih kolegov iz drugih društev v občini, gasilcev iz Primskovega in Sela pri Kamniku, poslanke Nade Brinovšek, župana Stanka Ogradija, predsednika gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Janka Žuntarja in občinskega svetnika Franca Galina povzeli uspešno delo preteklega leta.
Poveljnik Uroš Poličnik je povzel intervencije, tekmovanja in izobraževanja. Organizirali so meddruštveno vajo na Črnivcu, nekateri člani so se udeležili praktičnih vaj na Igu in izobraževanja za višjega gasilca. Veliko časa so raznim aktivnostim namenili tudi v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti..
Tudi predsednik Branko Stenšak je izpostavil opravljena dela, med drugimi so obnovili dvorano gasilskega doma, uredili okolico gasilskega doma in poskrbeli za asfaltiranje pred njim. So se pa tudi družili ob raznih priložnostih, kot so bila smučanje, izleti ali srečanja pri praznovanju okroglih obletnic članov. Že lani so pričeli z aktivnostmi za nakup novega kombija.
Občinski poveljnik Jani Zagradišnik je povzel intervencije, ki jih je bilo v občini 13, tekmovanja in skupne vaje. Poslanka Nada Brinovšek je bila navdušena nad finančnim poslovanjem društva. Menila je,  da so lahko vzor marsikomu v državi. Izrazila je tudi razumevanje glede problematike neurejenosti statusa gasilca. 
 
 
Tekst in fotografije: ŠS