Jože Remšak – Zotler postal častni občan


V petek, 24. junija, se je v novoštiftnem kulturnem domu odvijala svečanost ob dnevu državnosti in občinskem prazniku. Ob tej priložnosti je bilo podeljenih kar trinajst  občinskih priznanj, dve Kocbekovi priznanji, najbolj žlahtno priznanje in naziv častnega občana.
Častni občan Občine Gornji Grad je postal Jože Remšak - Zotler. S svojim dolgoletnim vsestranskim delom na področju širjenja in ustvarjanja kulturne dejavnosti ter delom v raznih društvih in ostalih dejavnosti je namreč zapustil neizbrisen pečat. Remšak je v preteklem letu praznoval 50 let od prvega gledališkega nastopa, v vseh teh letih pa je odigral številne nepozabne vloge. Vedno je skrbel tudi za sceno. Že dolga leta prepeva v domačem pevskem zboru, njegovi govori ob zadnjem slovesu sokrajanov so vedno spoštljivi in čuteči. Že več kot 50 let je aktiven v PGD Gornji Grad, bil je tudi predsednik društva. Tesno je povezan tudi s Planinskim društvom.
Zlati grb Občine Gornji Grad sta prejela Rafael Krznar in Stjepan Pavić. Rafael Krznar je priznanje prejel za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v Planinskem društvu Gornji Grad in ostalih organizacijah v občini. Krznar je že več kot deset let član upravnega odbora planinskega društva, je načelnik veteranskega odseka, bil pa je tudi predsednik društva. Stjepan Pavić je priznanje prejel za marljivo in vestno delo v PGD Gornji Grad, kateremu se je pridružil leta 1960. V tem času je en mandat opravljal funkcijo predsednika, dolga leta je bil član upravnega odbora in član disciplinske komisije.
Grb Občine Gornji Grad so prejele Karlina Mermal za delo v Kulturnem društvu Gornji Grad in v Društvu Upokojencev Gornji Grad. Marija Pustoslemšek za dolgoletno aktivno delo v Kulturnem društvu Lojze Savinšek Nova Štifta ter delovanje v drugih društvih. Gabrijela Marovt za aktivno delo v društvu upokojencev Bočna in širši družbeni skupnosti Bočna.
Priznanje Občine Gornji Grad so prejeli: Tatjana Golob za delo na kulturnem področju, Petra Marovt za delo na kulturnem, humanitarnem in drugih področjih, Ivan Šinkovec za delo v Planinskem društvu Gornji Grad in izjemen prispevek pri upravljanju doma na Menini, Marija Pergovnik za dolgoletno delo v PGD Gornji Grad, Franc Sovinšek za dolgoletno delo v PGD Nova Štifta in izjemen doprinos k solidarnosti in društvenem povezovanju, Lidija Enci za izjemen doprinos in pomembno delo na področju prostovoljnega gasilstva, Športno društvo Nova Štifta za dolgoletno aktivnost na področju športnih dejavnosti v občini in Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline za 40 let delovanja. Kocbekovo priznanje za doseganje najboljšega uspeha vseh devet let osnovne šole sta prejela Tijana Krutil in Jan Purnat.
Slavnostni govornik, župan Stanko Ogradi, se je v nagovoru spomnil tako rojstnega dneva domovine, kot praznika občine. Spregovoril je tudi o izvedenih projektih, ki vplivajo na kvaliteto življenja občanov in o tem, da je še veliko za postoriti. Seveda pa je pohvalne besede namenil vsem dobitnikom priznanj, ki so s svojim učnim uspehom ali prostovoljnim delom za občino in posamezne kraje naredili veliko dobrega.
Poleg občinskih nagrajencev so bili posebne pozornosti in pohvale deležni tudi učenci, ki so se z raznih državnih tekmovanj vračali z zlatimi, srebrnimi ali bronastimi priznanji. Vsem tem učencem in njihovim mentorjem se je ravnateljica gornjegrajske šole Blanka Nerad.
V kulturnem programu so sodelovali učenci Podružnične šole Nova Štifta, pevci otroškega in mladinskega zbora z gornjegrajske šole, učenci, ki obiskujejo nazarsko glasbeno šolo, Petra in Barbara Golob in ansambel Mika Nas. Program je povezovala Vesna Mlačnik.
 
 
 
Tekst in fotografije: ŠS