Občina Gornji Grad objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo petih zemljišč na območju Gornjega Grada. Izvedba javne dražbe bo 31. januarja 2017EU Copyright | Obvestila