Z novo fasado je gasilski dom še bolj urejen


Novoštiftni gasilci vzorno skrbijo za svoj gasilski dom. Vsako leto opravijo več vzdrževalnih del, kolikor jim pač omogoča finančno stanje. Veliko opravijo s prostovoljnim delom članov in sokrajanov, letos pa so se lotili fasade, kjer pa so morali dobiti izvajalca. V mesecu juniju je tako njihov dom dobil osveženo podobo, na steni pa je odslej vsem dostopen tudi avtomatski defibrilator. Tega je gasilsko društvo dobilo od štaba civilne zaščite Občine Gornji Grad.
Gasilci so kot je v navadi povabili domačega župnika Alojza Ternarja, da blagoslovi prenovljen dom in defibrilator. Tako je pri njih v navadi po vsakem večjem opravljenem delu. Ternar je tako opravil blagoslov gasilskega doma in gasilcev ter jih priporočil njihovemu zavetniku svetemu Florjanu.
 
 
 
Tekst in fotografije: ŠS