Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjemEU Copyright | Javne_finance