Menina planina skriva bogato podzemlje


V januarju je bila avla kulturnega doma popolnoma zapolnjena z obiskovalci predavanja Kraške jame na Menini, katerega je organiziralo Planinsko društvo Gornji Grad. Predaval je Bernard Štiglic, predsednik jamarskega društva Tirski zmaj, o božični jami je spregovoril tudi Rafko Žerovnik. S pesmijo so članice kvarteta Štiglic dogodek naredile še lepši.
Uvodoma je Rafko Žerovnik predstavil predavatelja in spregovoril nekaj besed o Menini planini, ki je prostrana, večinoma gozdna kraška planota, ki spada h Kamniško-Savinjskim Alpam. Sestavljajo jo predvsem dolomiti ter apnenci, zato to kraško površje razjedajo brezna, vrtače in kotliči.
Do zdaj je bilo na Menini planini raziskanih in registriranih samo nekaj jam. To so jama Jespa, Podkrajnikova zijalka, dva brezna ob cesti nad Semprimožem in Brezno v Črni goši. Domačini in gozdarji so vedeli še za nekaj jam, nihče pa do zdaj sistematično ni jamarsko raziskal celotne Menine.
»Naše društvo je Menino začelo raziskovati v začetku leta 2015. Zbrali smo vso dokumentacijo o tem in vse kar je bilo zapisanega o meninskih jamah. Zapiski so bili zelo pičli, nekaj v starih Planinskih vestnikih, nekaj se je našlo tudi na portalu Gore- ljudje,« je omenil Štiglic in nadaljeval o pripomočkih za iskanje jam.
Jamarji so v 2015 smo raziskali Snežno jamo, jami Dvojčici in jamo pri domu na Menini planini. S pomočjo Rafka Žerovnika, ki se je Jamarskemu društvu pridružil v preteklem letu, se je našlo tudi Brezno pri Petrovem križu. Lani so zagnani člani pregledali velik del Menine in rezultati niso izostali.
Štiglic je nato spregovoril o nekaterih jamah na Menini, besede pa je dopolnil s fotografijami. Najbolj znana jama na Menini je Jespa, ki je globoka okoli petdeset metrov. Jamo Jespo bo potrebno še enkrat premeriti, ker je dosedanja dokumentacija zelo pomanjkljiva in nepopolna. Jama v Velikem vrhu je lažje dostopna, s čudovitimi kapniki. Snežna jama na Menini je varno skrita v zavetju sosednje sestre Jespe. Zanjo vedo domačini, lovci in planinci, širši javnosti pa ni preveč znana. Božična jama je lepotica, katero je Rafko Žerovnik odkril lani in ima čudovito notranjost. Štiglic je nekaj besed namenil tudi breznu pri Petrovem križi in breznu v Črni goši.
Čeprav so v lanskem letu jamarji pregledali velik del Menine in rezultati niso izostali, ob velikem številu brezen in jam na Menini jim dela tudi v nadalje ne bo zmanjkalo, prav tako tudi ne slikovnega materiala za podobna predavanja. Nad lepotami podzemlja, ki ga nudi Menina planina, so bili obiskovalci navdušeni, mnogi pa si bodo katero od jam  pod vodstvom jamarjev tudi ogledali.
 
 
Tekst: ŠS
Foto: Bernard Štiglic