Vikend skupina za žalujoče

Skupina je namenjena druženju žalujočih in daje priložnost za medsebojno podporo, za izmenjavo izkušenj.

 EU Copyright | Novica