Vabilo na javno predstavitev 1. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Vabimo vas na javno predstavitev 1. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ Iz skladov EKSRP in ESRR za leto 2017. Javna predstavitev bo v sredo 17.5.2017, ob 9.00 uri na sedežu LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji in v sredo 24.5.2017, ob 9.00 uri v sejni sobi Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj.EU Copyright | Novica