Javni razpisi 2016

 

»Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Javni poziv (doc in pdf)
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (doc in pdf)
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja
 

Rok za prijavo: 26.09.2016  do 10:00

 


»Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov 2016«

Razpisna dokumentacija (doc in pdf)

 

Rok za prijavo: 05.09.2016  do 15:00

 


»Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme v letu 2016«

Javni poziv (doc in pdf)
Obrazci (doc in pdf)

 

Rok za prijavo: 05.09.2016  do 15:00

 


»Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2016«

Javni poziv (doc in  pdf)
Obrazci (doc in pdf)

 

Rok za prijavo: 05.09.2016  do 15:00
 


»Prestavitev avtobusnega postajališča Dol«
  1. Razpisna dokumentacija (pdf in word)
  2. Ponudbeni predračun (pdf in excel)
  3. Projektna dokumentacija (zip)

 

Rok za prijavo: 23.08.2016  do 10:00

 


Obvestilo o zaključku javnega razpisa pokroviteljstvo občine Gornji Grad za leto 2016.

 


Javni razpis – pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v letu 2016

Javni razpis (PDF in Word)
 

Rok za prijavo: 11.07.2016  do 15:00

 


Javni razpis "pokroviteljstvo občine Gornji Grad v letu 2016"

Razpisna dokumentacija (PDF in Word)
 

1. rok za prijavo: 23.5.2016 do 15:00
2. rok za prijavo: 16.6.2016 do 15:00
3. rok za prijavo: 5.9.2016 do 15:00

 


Menjava strešne kritine na objektu Osnovne Šole FK Gornji Grad
 
Razpisna dokumentacija
Tehnična dokumentacija

 

Rok za prijavo: 26.04.2016  do 10:00

 


Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila - Opravljanje prevozov učencev OŠ Frana Kocbeka po šolskem koledarju

Razpisna dokumentacija
 

Rok za prijavo: 11.05.2016  do 10:00

 


Javni razpis za vpis otroka v vrtec

Javni razpis
Vloga

Rok za prijavo: 26.04.2016 

 


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad za leto 2016

Razpisna dokumentacija (PDF in word)
 

Rok za prijavo: 15.04.2016 do 13:00

 


Ureditev LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer

Razpisna dokumentacija
Ponudbeni predračun (excel in pdf)
Projektna dokumentacija
 

Rok za prijavo: 22.03.2016 do 10:00

 


Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2016

Javni razpis 
Razpisna dokumentacija (word in pdf

Rok za prijavo: 23.03.2016 do 17:00

 


Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2016

Razpisna dokumentacija (word in pdf)
Zahtevek za izplačilo sredstev 
Seznam ustreznih čistilnih naprav

Rok za prijavo: 31.08.2016

 


Javni razpis za kmetijstvo v Občini Gornji Grad v letu 2016

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 26.02.2016 do 13:00

 


Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2016

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 25.02.2016 do 15:00

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad za leto 2016

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 25.02.2016 do 15:00

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Gornji Grad za leto 2016

Razpisna dokumentacija (word in pdf)

Rok za prijavo: 25.02.2016 do 15:00

 


Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 2016

Javni razpis

Rok za prijavo: 01.03.2016 do 15:00

 


 EU Copyright | Obcina