Oglasna deska Občine Gornji Grad

Neskladnost pitne vode - Prekuhavanje vode

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da je vodo namenjeno za uporabo v prehrani ljudi zaradi motnosti do preklica potrebno
prekuhavati.

Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

Ustna javna dražba bo potekala 25. septembra 2017, ob 9.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

Obvestilo o začasnem zaprtju mesnice

Spoštovane kupce obveščam, da bo Mesnica Rup do nadaljnjega zaprta.

StraniEU Copyright