Oglasna deska Občine Gornji Grad

Javna razgrnitev načrta zaščite in reševanja

Obveščamo vas, da je rok za pripombe na javno razgrnitev predloga delnega načrta ZIR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh od 10. 7. do 10 8. 2017.

Odredba o prodaji nepremičnine

Odredba o prodaji nepremičnine:

- 1/4 parc. št. 1382, k.o. 941 – Bočna.

Ustna javna dražba bo potekala 4. septembra 2017, ob 10.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

Obvestilo o prijavi in odjavi oddaje komunalnih odpadkov

Obveščamo vas o predpisih o prijavi in odjavi odvoza komunalnih odpadkov

Obvestilo o plačilu nepravilno ločenih odpadkov

V primeru nepravilnega ločevanja odpadkov bo dodatno sortiranje v bodoče plačljivo. Vrečke, ki jih niste prevzeli v juniju v času delitve, lahko prevzamete na sedežu občine.

StraniEU Copyright