Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

Ustna javna dražba bo potekala 25. septembra 2017, ob 9.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.EU Copyright | Obvestila