Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike SlovenijeEU Copyright | Obvestila