SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu Tičjek IIEU Copyright | Obvestila