Splošna ambulanta

ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA
BLAŽIČ – LIPNIK IRENA, dr. med. spec. spl. med.

Naslov: Tlaka 10, 3342 GORNJI GRAD
Telefon: 03 839 13 80
Telefax: 03 839 13 85

ORDINACIJSKI ČAS
PONEDELJEK                    od   7.30 do 14.00
TOREK                                 od  13.00 do 21.30         POPOLDAN
SREDA                                 od    7.30 do 14.00
ČETRTEK                            od    7.30 do 14.00
PETEK                                  od    7.30 do 14.00

Opombe: V torek od 20.00 do 21.30 ure je čas namenjen terenskemu delu,
v četrtek od 12.00 do 14.00 ure je ordinacijski čas namenjen otroški preventivi.

ČAKALNE DOBE NI.

DEŽURNA AMBULANTA: Izven delovnega časa kličite dežurno ambulanto Mozirje, telefon 03 837 08 00 ali v nujnih primerih 112.

Zaposleni v medicinski ambulanti:
ZDRAVNIK:                   Irena BLAŽIČ – LIPNIK, dr. med. spec. spl. med.
MED. SESTRA:            Mira OREŠNIK, sr. med. sestra
PATRONAŽA:                Zofka FALE, viš. med. sestra, GSM: 031 658 968

  
Dr. med. Irena Blažič-Lipnik opravlja dejavnost splošne medicine v ordinaciji Zdravstvene postaje Gornji Grad na podlagi pridobljene pogodbe o koncesiji z namenom, da se izvaja dejavnost polivalentne splošne ambulante za odraslo populacijo ter za kurativo in preventivo šolske in predšolske mladine. Dejavnost poteka v prostorih, ki so dani v najem s sklepom Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Na novo urejeni vhod v zdravstveni dom z invalidsko stopniščno dvižno ploščadjo omogoča dostop tudi invalidom. Obstoječemu objektu je prizidan vetrolov, s čimer je pridobljeno več prostora.EU Copyright | Obcina