Arhiv sej sveta 2006-2010

Zapisniki rednih sej:

 

Drugi zapisniki:

 

GRADIVA ZA SEJO:

Stališča do pripomb na Dopolnjeni osnutek OPN

    Stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave Dopolnjenega osnutka OPN

Dopolnjeni osnutek OPN

Priloge in strateške karte

Izvedbene karte

Stanje prostora

Urbanistični načrt

Posegi Gornji Grad


EU Copyright | Obcina