Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – 1. javni poziv

Obveščamo vas, da je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline objavila 1. javni poziv za izbor operacij iz naslov podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz  skladov EKSRP in ESRR.

Več informacij na spletni strani www.savinja.si.EU Copyright | Novica