Obvestilo o Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin

Obveščamo vas, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS izvaja program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2018«.

Dne 23. 6. 2017 je na svoji spletni strani in v Uradnem listu objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., kjer ustreznim prijaviteljem povrnejo stroške šolnin.EU Copyright | Novica