Javna razgrnitev predloga delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je v času od 25. 10. do 24. 11. 2017.

Spoštovani člani civilne zaščite!

Prosim da pregledate gradivo in podate morebitne pripombe.EU Copyright | Obvestila