Obvestilo o omejitvi uporabe občinskih cest v času odjuge do 20.4.2018 oziroma dokler bodo razlogi za takšen ukrepEU Copyright | Obvestila